Algemene huurvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van onze website TROPICANAPARK.BE. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten.

Het reserveren van uw vakantie via tropicanapark.be

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Nadat uw verzoek tot reserveren door ons is geaccepteerd, wordt dit als een voorlopige reservatie beschouwd. De boeking is voor u alsook voor ons bindend van zodra het voorschot ontvangen is (zie verder onder sectie Betalingen). Iedere boekingsopdracht wordt door ons per mail bevestigd met een boekingsoverzicht. Heeft u deze niet binnen 7 dagen na reservering in het bezit, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons.
Dit boekingsoverzicht bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in de vakantiebungalow.
UP

Rechten en verplichtingen huurder ter plaatse

Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden.
De huurder dient de vakantiebungalow uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd, tenzij hierover vooraf een uitzondering is afgesproken met de beheerder.
De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig door de beheerder of eigenaar gegeven redelijke gebruiksinstructies. In de urbanisatie gelden huisregels om het voor alle bezoekers aangenaam vertoeven te houden. Een copie van de huisregels (in 4 talen) ligt in elke bungalow of kunt u hier terugvinden.
De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiebungalow of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat d.w.z. bezemschoon achter te laten. De in het vakantiebungalow aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De eigenaar/beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien de eigenaar/beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is de eigenaar/beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen.
De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
boven UP

Beëindiging van de huurovereenkomst

De beheerder/eigenaar is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a) indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b) indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van de eigenaar of de beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.
boven UP

Aankomst en vertrek

De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, tenzij hier vooraf expliciet een uitzondering op is overeengekomen.
In de regel is de aankomsttijd tussen 15.00 uur en 20.00 uur, en het vertrek tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico, tenzij dit vooraf met de beheerder overeengekomen is! Bij vertraging en verwachte verlate aankomst is huurder verplicht dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder te melden. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd. Uitzonderlijk kan een vroeger vertrek toegestaan worden (bijv. omwille van vroege vluchturen). De praktische regeling hiervoor moet ter plaatse met de beheerder afgesproken worden.
boven UP

Maximum aantal personen

Het is voor huurder niet toegestaan dat er meer of andere dan de bij boeking opgegeven personen in de accomodatie zullen overnachten of verblijven. Overschrijding van dit maximum aantal personen of andere personen dan opgegeven kan leiden tot inhouding op de waarborgsom of verwijdering van de huurder uit de accomodatie, zonder dat verhuurder tot enige andere compensatie, dan wel resititutie gedwongen is. Het is mogelijk dat de beheerder u en uw medereizigers verzoekt om u te identificeren.
Alleen personen die bekend en geaccepteerd zijn bij boeking door TROPICANAPARK.BE mogen de woning betrekken binnen de afgesproken periode.
De accommodatie zal ingericht zijn voor de geaccepteerde aantal personen bij boeking. U kunt te allen tijde een aanvraag indienen om met meerdere personen de woning te betrekken dan aanvankelijk geaccepteerd bij boeking. De verhuurder behoudt zich het recht voor de aanvraag voor meerdere personen te weigeren zonder specifieke opgave van redenen.
boven UP

Kinderbedjes en/of kinderstoeltje

Bij kinderen tot 18 maanden gaan wij ervan uit dat deze in een kinderbedje willen slapen. Een campingbedje (reisbedje) kan bij ons ter beschikking worden gesteld. Dit moet wel op tijd en expliciet aangevraagd worden door de huurder, aangezien beschikbaarheid hiervan beperkt is. Hetzelfde geldt voor een kinderstoeltje.
boven UP

Autohuur

Op vraag kunnen we de huurder enkele lokale autoverhuurbedrijven aanraden. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de complete afhandeling en dienstverlening. Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze activiteiten.
boven UP

Prijzen

Aanbiedingen op onze website TROPICANAPARK.BE zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Alle vermeldingen op de website van TROPICANAPARK.BE worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere kosten zoals energiekosten en schoonmaakkosten zijn doorgaans inbegrepen in de opgegeven prijs, tenzij deze expliciet apart vermeld worden. Prijzen zijn gebaseerd op de overeenkomsten met en onder de eigenaars.
boven UP

Prijsvorming

Het aantal personen waarmee u de bungalow wenst te betrekken is niet van invloed op de prijsvorming.
Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de gehele gereserveerde periode is verschuldigd.
De prijzen zijn vermeld in euro per accommodatie (gebaseerd op het maximum aantal personen per bungalow) en per week. Indien een huurperiode geen veelvoud is van een week, dan wordt de totale huurprijs berekend evenredig met het aantal huurdagen, en rekening houdende met de schoonmaakkosten en eventuele offerteprijs.
boven UP

Parkeren en transportverbindingen

Er is veilige straatparkeerruimte in de onmiddellijke omgeving van Tropicana Park. Parkeren blijft niettemin in alle gevallen op eigen risico. Er is ruim voldoende parkeerplaats rondom Tropicana Park en het nabijgelegen parkje. Enkel in de periode van 15 juli tot 15 augustus kan het soms wat zoeken zijn.

Er is een bushalte op 100 meter van de urbanisatie. Deze gaat verder richting Les Rotes of richting centrum Denia. Het dorpscentrum is ook gemakkelijk te voet te bereiken (15 minuten stappen). In het dorp ligt een treinstation verbonden met de rest van de Costa Blanca (tot Alicante). zie website FGV voor meer informatie hierover.
Voor verdere reistips en reisinformatie over Denia en de Costa Blanca, zie onze webpagina hier.
boven UP

Bed- / Bad- en Keukenlinnen

Per persoon is er bed- en badlinnen aanwezig in de bungalow. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve ons hiervan onmiddellijk te verwittigen zodat we dit snel kunnen rechtzetten. Het gebruik hiervan is inbegrepen in de huurprijs, tenzij dit expliciet en afzonderlijk vermeld zou worden. Het bedlinnen bestaat uit een lakenset en kussensloop, het badlinnen bestaat uit enkele badhanddoeken en keukenlinnen. Een grote strandhanddoek is niet aanwezig.
Wilt u bedlinnen en handdoeken tussendoor verschonen dan kan dat soms via de sleutelhouder/beheerder (tegen betaling) of u kunt het zelf wassen (doorgaans is er een wasmachine aanwezig. Dit staat hoedanook steeds vermeld in de woningbeschrijving).
boven UP

Eindschoonmaak

De kosten voor de eindschoonmaak zijn inbegrepen in de huurprijs. De accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden volgens de huisregels (o.m. afwas schoon in de kast, geen achtergelaten huisvuil, ovens of microgolf zonder aangekoekte laag e.d.). Het niet naleven van deze regels kan leiden tot inhouding op de borgsom.
boven UP

Elektriciteit/gas/waterkosten

Deze zijn meestal inclusief in de huurprijs, tenzij dit expliciet en afzonderlijk vermeld wordt bij een prijsopgave (bijv. om misbruik van de airco of radiatoren te vermijden).

Tijdens langdurige verblijfperiodes in de winter (periode van november tot maart) is het gebruikelijk dat de elektriciteitskosten wél afzonderlijk verrekend worden. Elektriciteit wordt in dat geval volgens verbruik gerekend (elektra € 0,20 per kWh) en wordt bij aankomst en vertrek de meterstanden van de elektra samen genoteerd. De gemaakte kosten worden na vertrek ingehouden op de borgsom.
boven UP

Verbruik en milieu

Wanneer u lichten dag en nacht laat branden, elektrische radiatoren of airconditionings 24 uur aanzet, zal dit het gemiddelde verbruiksbedrag aanzienlijk hoger zijn. Om uw kosten te drukken en het milieu te sparen is het raadzaam hier rekening mee te houden.
boven UP

Satelliet-TV en/of TDT (Digitale Spaanse ontvangst)

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet TV, houdt dat niet automatisch in dat de Nederlandse of Vlaamse programma’s te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om alle Nederlandse/Belgische kanalen te ontvangen. In het geval van een Astra-ontvangst is het wel altijd mogelijk BVN te ontvangen (Het Beste van Vlaanderen en Nederland, een samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse openbare zenders).
Soms is het mogelijk eigen decoder te gebruiken, met bijpassende kaart voor ontvangst van alle Nederlandse of Vlaamse zenders. U dient dit vooraf na te vragen.
Alle bungalows in Tropicana Park hebben TDT aansluiting, d.w.z. digitale Spaanse antenne. Een uitzondering hierop wordt vooraf expliciet meegedeeld.
boven UP

Water/elektriciteitsonderbreking

In landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. De beheerder noch de eigenaar kunnen voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden.
boven UP

Internetverbinding

Er wordt momenteel (nog) geen ADSL of internetverbinding aangeboden in de bungalows of in Tropicana Park urbanisatie in het algemeen. In de onmiddellijke omgeving van Tropicana Park zijn wel meerdere gratis Wifi punten te vinden. Contacteer ons voor meer details hierover. In de accommodatie is geen PC aanwezig, u dient uw eigen PC/Laptop mee te brengen.
boven UP

Waarborgsom

Indien de bungalow/accommodatie niet schoon of met beschadiging wordt achtergelaten, kan een gedeelte van, of de totale borgsom worden ingehouden. Indien het elektriciteitsverbruik exclusief werd afgesproken, wordt deze ingehouden op de borgsom. De restant borgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek gerestitueerd.
De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer,IBAN en BIC code) te melden.
De waarborgsom voor huurperiodes voor langere termijn (meer dan 3 weken) zal progressief hoger zijn.
boven UP

Betalingen

Op de boekingsbevestiging staan de volgende kosten: de huursom, de hoogte van uw borgsom en eventueel bijkomende kosten als bijv. elektriciteitskosten (voor overwinteraars).
Bij ontvangst van de boekingsbevestiging dient u 25% van uw totale huursom direct te voldoen als voorschot (maximaal binnen 7 dagen). Met deze eerste betaling ligt de boeking 100% vast. Het restant van de huursom dient uiterlijk 14 dagen vóór de bevestigde aankomstdatum te zijn voldaan indien betaald per overschrijving of elektronische betaling, of onmiddelijk te betalen in contant bij aankomst en nog vóór overhandiging van de sleutels.
Vindt de boeking plaats binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode, dan dient het volledige bedrag ineens te worden voldaan binnen 7 dagen na boekingsdatum.
Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, TROPICANAPARK.BE zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en de cliënt aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. De huurder kan zich ter zake de betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering die huurder op TROPICANAPARK.BE pretendeert te hebben.
TROPICANAPARK.BE is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De huurder heeft nooit het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan de beheerder te voldoen.
TROPICANAPARK.BE heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huurovereenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van TROPICANAPARK.BE op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat TROPICANAPARK.BE tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom, of contant bij aankomst (behalve voor betaling voorschot). Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van de beheerder. Op verlangen van TROPICANAPARK.BE dient de huurder aan TROPICANAPARK.BE een bewijs van betaling te overleggen.
boven UP

TROPICANAPARK.BE boekingsbevestiging

In de boekingsbevestiging, welke vooraf per e-mail wordt opgestuurd, bevinden zich:

  • Uw boekingsbevestiging;
  • De naam en contactgegevens van de sleutelhouder/beheerder van uw vakantiewoning;
  • De routebeschrijving met een plattegrond naar het ontmoetingspunt (meestal straat palend aan Tropicana Park zelf). Hier zal de sleutelhouder/beheerder u opwachten om u naar uw vakantiebungalow te begeleiden, u wegwijs maken in de woning en de sleutels te overhandigen;
  • Eventuele andere praktische informatie over de bungalow, de urbanisatie of de omgeving.

boven UP

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is TROPICANAPARK.BE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van TROPICANAPARK.BE kan worden gevergd.
Indien de overmacht intreedt terwijl de huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.
TROPICANAPARK.BE is in een dergelijk geval alleen verplicht de al door huurder aan TROPICANAPARK.BE betaalde bedragen terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt TROPICANAPARK.BE zich het recht voor om de gehuurde bungalow te vervangen door een vergelijkbare accommodatie al of niet in dezelfde urbanisatie.
boven UP

Annulering en wijziging

Annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij TROPICANAPARK.BE. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de cliënt, zijn voor iedere cliënt naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aankomst: 25% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) de dag van aankomst: de volle reissom;
Het annuleren van een boeking door de huurder geldt ook als annulering ten laste van medehuurders.
Annulering door TROPICANAPARK.BE: TROPICANAPARK.BE dient de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder is toe te rekenen.
boven UP

Plaatsvervanging/in de plaatsstelling

Wij maken u erop attent dat het mogelijk is, indien u, of één van de leden van uw reisgezelschap verhinderd is, iemand anders de opengevallen plaats te laten innemen. Indien de boeking geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de boeking wijzigen, indien de accommodatie in kwestie deze in de plaatsstelling toestaat.
boven UP

Huisdieren

Volgens de huisregels van Tropicana Park zijn huisdieren niet toegestaan in de gemeenschappelijke delen van de urbanisatie (tuin, zwembad). Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze regel door andere bewoners in Tropicana Park.
Indien toegestaan in de bungalow dient de cliënt altijd een bevestiging van TROPICANAPARK.BE te ontvangen.
In het geval dat een huisdier is toegestaan door ons raden wij u aan tijdig (minstens 30 dagen voor aanvang van de reis) de dierenarts te bezoeken. Dit in verband met vaccinaties en paspoort voor uw huisdier.
Het spreekt voor zich dat huisdieren niet in zwembaden, in de tuin en op bedden en stoelen mogen. Bij overtreding hiervan is het mogelijk dat er inhoudingen zijn op uw borgsom. Dit geldt ook voor zichtbare vervuiling en/of schade.
In openbare gebouwen, restaurants, op de stranden en in zwembaden zijn huisdieren verboden.
boven UP

Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen

Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie in het algemeen onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.
boven UP

Opmerkingen

Indien u bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt er van u verwacht dat u daarvan direct melding maakt bij de sleutelhouder/beheerder. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Ondanks alle bemoeienissen en zorgen is het mogelijk dat u meent een rechtvaardige klacht te hebben. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de sleutelhouder/beheerder van de accommodatie door te nemen, teneinde hem in staat te stellen de klacht onmiddellijk te verhelpen. Genoemde opmerkingen, ongemakken of klachten geven niet automatisch recht op vergoedingen en restituties.
boven UP

Aansprakelijkheid

TROPICANAPARK.BE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart TROPICANAPARK.BE tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is TROPICANAPARK.BE niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiebungalow zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
TROPICANAPARK.BE kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van TROPICANAPARK.BE.
Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van TROPICANAPARK.BE, indien en voor zover TROPICANAPARK.BE uit enige hoofde ter zake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.
Het staat de verhuurder/beheerder van de vakantiebungalow vrij om de huurder en/of diens meereizende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort.
Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de verhuurder/beheerder van de accommodatie is afgewikkeld, is TROPICANAPARK.BE gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder.
Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

  • Evidente fouten of vergissingen op onze websites binden TROPICANAPARK.BE niet;
  • Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld foldermateriaal of foto’s is TROPICANAPARK.BE niet verantwoordelijk.

boven UP

Klachten

Iedere vakantiebungalow is zorgvuldig door TROPICANAPARK.BE geselecteerd en geïnspecteerd. TROPICANAPARK.BE staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiewoning, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van de vakantiebungalow en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van of communicatie met TROPICANAPARK.BE.
De huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan TROPICANAPARK.BE voor te leggen. TROPICANAPARK.BE dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Eigenaar/Beheerder. De Beheerder / Eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de Eigenaar/ Beheerder kan worden opgelost, dient de huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan TROPICANAPARK.BE, teneinde TROPICANAPARK.BE de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen. De melding kan telefonisch op het telefoonnummer van TROPICANAPARK.BE geschieden.
U dient TROPICANAPARK.BE te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf.
boven UP


 
© Copyright tropidenia.es - Tropi Denia Vacaciones (Path Hunter S.L.)
Wij verhuren uw ideale vakantie accommodatie aan de Costa Blanca, Denia / Spanje


Tropi on Facebook Tropi on Twitter